Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Det övergripande syftet med denna avhandling är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter. En utgångspunkt har varit att bilder bär på kunskap, mening och betydelse som inte alltid kommer fram i det talade och skrivna språket.
Avhandlingen består av två delstudier. Den första delen handlar om studiens huvudfråga.. Hur är det att vara elev i skolan idag. Datamaterialet består av ca 450 bilder gjorda av elever i olika åldrar, från olika delar av landet. Den andra delstudien består av individuella reflektioner och gruppsamtal av 98 lärare och 60 studenter rörande 65 bilder av samlingen. Några av bilderna har analyserats genom bildsemiotisk teori. Ett sociokulturellt perspektiv användes för analys av reflektionerna och samtalen. Teorier om reflektion och samtal användes såväl som teorier om ramar och möjligheter för reflektion in en skolkontext.
När lärarna fick möjlighet att reflektera om och diskutera elevernas bilder blev många lärare initialt förvånade av vad som verkligen visades i bilderna. Jämfört med lärarna var lärarstudenterna inte lika förvånade över vad som berättades i bilderna kanske beroende på att de vanligtvis är närmre eleverna i ålder.
Både lärare och lärarstudenterna relaterade till sina egna erfarenheter i sina gruppsamtal. Samtalen kategoriserade beroende på fokus och hur lärarna och lärarstudenterna positionerade sig i samtalen. Analyserna visar hur de flesta av lärarna och lärarstudenterna relaterar aspekter i bilderna från tiden då de själva var elever, men också från sina egna barns upplevelser av skolan. Skiftet av positioner från lärare till förälder eller från deras egen skoltid gav lärarna tillträde till att se på bilderna på olika sätt att se.

Detaljer

Författare
  • Lena Margaretha Jönsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkPupils' pictures about school. Teachers' and student teachers' reflections on school from pupils' pictures
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Åsén, Gunnar, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2010 maj 7
Förlag
  • Malmö högskola
Tryckta ISBN978-91-86295-01-1
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriForskning