Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9). Sammanställning av empiriskt material insamlat genom kvalitativa intervjuer med elever, lärare och rektorer vid två olika skolor juni månad 2005

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{81ee795efe6249f9b1a9d0ea56b18e2e,
title = "Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skol{\aa}r 7-9). Sammanst{\"a}llning av empiriskt material insamlat genom kvalitativa intervjuer med elever, l{\"a}rare och rektorer vid tv{\aa} olika skolor juni m{\aa}nad 2005",
abstract = "F{\"o}religgande rapport handlar om demokrati, delaktighet och inflytande i tv{\aa} av Lomma kommuns grundskolor. Elevers r{\"a}ttigheter till inflytande finns f{\"o}reskrivet i barnkonventionen, skollagen, kommunala styrdokument, samt i enskilda skolors lokala vardag. Vad inneb{\"a}r elevinflytande? Hur gestaltas elevinflytandet, formellt och informellt? Hur upplever elever m{\"o}jligheterna till delaktighet i undervisningen? Skiljer sig f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}ttet till elevinflytande mellan olika l{\"a}rare och rektorer? Detta {\"a}r fr{\aa}gor som diskuterats med elevgrupper, l{\"a}rargrupper samt med skolornas rektorer. Resultaten fr{\aa}n samtalen visar p{\aa} sv{\aa}righeterna med att uppn{\aa} reellt elevinflytande. Hur skall man d{\aa} g{\aa} vidare i riktning mot m{\aa}len?",
keywords = "r{\"a}ttssociologiska enheten, sociology of law, Demokrati, Delaktighet, Elevr{\"a}ttigheter, R{\"a}ttssociologi, Grundskolan, Elevinflytande",
author = "Susanna Johansson and Stefan Larsson and Per Wickenberg",
year = "2005",
language = "svenska",
isbn = "91-7267-201-3",
volume = "2005:4",
series = "Research Report in Sociology of Law",
publisher = "Sociology of Law, Lund University",

}