Empatisk förståelse. Från inlevelse till osjälviskhet

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen utgör en filosofisk studie av empatisk förståelse, dvs. förståelse av hur det är för någon att uppleva (t ex känna, se, tänka) någonting. De två centrala frågeställningarna är (1) hur är empatiskt förståelse möjlig och (2) hur kan empatisk förståelse motivera människor att hjälpa andra personer. Avhandlingen försvarar tesen att dessa frågor besvaras genom att empatisk förståelse betraktas som grundad på en processdriven mental simulering. Enligt denna tolkning aktiverar förståelseakten hjärnprocesser som liknar de processer som ligger till grund för förståelseobjektet. Det är simuleringens processdrivna natur som förklarar hur det kan komma sig att empatisk förståelse av andras lidande kan motivera till osjälviskhet. Tanken är följande: eftersom empatisk förståelse av en upplevelse av (t ex) smärta kräver att hjärnprocesser aktiveras vilka är aktiva vid faktiska fall av smärta, är det inte förvånande att empatisk förståelse av smärta kan leda till obehagskänslor - känslor vilka driver människor till att lindra vad de betraktar som källan till obehaget, nämligen den andres smärta. Simuleringstolkningen av empatisk förståelse har flera fördelar. Förutom att den belyser kopplingen mellan empatisk förståelse och osjälviskhet är den förenlig med såväl den empatiska förståelsens fenomenologi som kognitionsvetenskapliga rön om hur människor förstår mentala tillstånd.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 jun 3
Förlag
  • Department of Philosophy, Lund University
Tryckta ISBN91-628-6032-1
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data