”En allians av något slag”: Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

I ”En allians av något slag” ger Mikael Hermansson ny kunskap om den sällan skildrade relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, och erbjuder nya perspektiv på det stora, svenska skiftet under 1900-talet – från en tysk kultursfär till en anglosaxisk.
Redan vid slutet av 1800-talet visade Church of England ett gryende intresse för Svenska kyrkan. De ville upprätta ”en allians av något slag”, men av olika skäl blev det en lång och många gånger mycket svår närmandeprocess. Formella förhandlingar genomfördes visserligen redan 1909 och drygt ett decennium senare fanns en överenskommelse på plats – men den blev inte kyrkorättsligt reglerad inom Church of England förrän 1954.
Under lång tid var förbindelsen därför i praktiken informell, vilket skapade stor osäkerhet om hur det praktiska kyrkoumgänget skulle fungera. Följden blev att ett fåtal engagerade personer inom respektive läger fick fungera som relationens normativa och beslu- tande centrum. Det är just denna inre krets och den förändring som ägde rum i kyrkornas umgänge som undersöks i den här boken. Ljuset riktas också mot vad det var som försvårade formaliseringen av samarbetet, exempelvis olika teologiska traditioner, språkförbist- ring och att de båda kyrkorna under de två världskrigen engagerade sig i politiska påverkanskampanjer riktade mot varandras regeringar och kyrkoledningar.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Humaniora

Nyckelord

  • Church relations, intercommunion, altar fellowship, Church of Sweden, Church of England, Anglican Communion, negotiations, Convocation, Lambeth Conference, propaganda, inner circle, Randall Davidson, Nathan Söderblom, Erling Eidem, George Bell, Herbert Ryle, Yngve Brilioth, John Wordsworth, Herbert Waddams, William Temple, Cosmo Gordon Lang, Geoffrey Fisher, Germany, Soviet Union, Norway, Finland
Bidragets titel på inmatningsspråk”An alliance of some sort”: The development of the relationship between the Church of Sweden and the Church of England, 1909–1954
Originalspråksvenska
Handledare/Biträdande handledare
UtgivningsortMalmö
Förlag
  • Universus Academic Press
Tryckta ISBN 978-91-87439-50-6, 978-91-983171-3-8
StatusPublished - 2018 dec 13
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2018-12-13 Time: 10:15 Place: C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund External reviewer(s) Name: Claesson, Urban Title: professor Affiliation: Högskolan Dalarna ---