En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden och dess verkningshistoria

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
När Immanuel Kant år 1795 lät publicera sin lilla skrift Om den eviga freden väckte den stor uppmärksamhet över hela Europa och översattes snart till flera språk. Hur kom det sig att den i samband med tvåhundraårsjubileet 1995 åter var så populär att flera av världens tongivande filosofer diskuterade den och skrev artiklar om den? Nutida tänkare lockas dock av andra idéer än de som engagerade Kants samtida. Det är främst idén om världsmedborgarskapet som på senare tid har fått förnyad aktualitet. En av grunderna för Kants ”eviga fred” är att stater ska organiseras inbördes enligt vissa principer för att sedan bilda en sammanslutning. Hur kan det inspirera i vår tids Europa? Genom att studera fredsskriftens tillkomst och de reaktioner den utsattes för, inte bara omedelbart vid utgivningen eller år 1995 utan även i exempelvis det wilhelminska Tyskland och under första världskriget, framkommer dess betydelse ur ett verkningshistoriskt perspektiv.

Detaljer

Författare
  • Rebecka Lettevall
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkA European Cosmopolite. A study in the History of Ideas of Immanuel Kant's Perpetual Peace and its Effective History
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 maj 23
Förlag
  • Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Tryckta ISBN91-7139-525-3
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning