En möjlig värld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{745dae48df9b4dcdaa7a0a70fea27b59,
title = "En m{\"o}jlig v{\"a}rld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner",
abstract = "Popular Abstract in Swedish {"}En m{\"o}jlig v{\"a}rld{"} behandlar Lars Gustafssons (f. 1936) romaner {"}Historien med hunden{"} (1993), {"}Tj{\"a}narinnan{"} (1996) och {"}Windy ber{\"a}ttar{"} (1999), vilka framst{\aa}r som en central del i det omfattande f{\"o}rfattarskapet. Genom romanerna l{\"o}per som en r{\"o}d tr{\aa}d s{\"o}kandet efter en moralfilosofiskt och ontologiskt m{\"o}jlig v{\"a}rld - ett s{\"o}kande som h{\"a}r tydligg{\"o}rs och analyseras. Med hj{\"a}lp av teologiska, filosofiska och litter{\"a}ra nedslag synligg{\"o}rs underliggande strukturer och en diskussion som handlar om de stora fr{\aa}gorna. Hur ska m{\"a}nniskan finna en grund f{\"o}r moraliska v{\"a}rderingar? Finns det n{\aa}gon logiskt m{\"o}jlig l{\"o}sning p{\aa} teodic{\'e}problemet? Hur ska v{\"a}rlden se ut f{\"o}r att m{\"a}nniskan ska bli mindre ensam? Vad {\"a}r egentligen d{\"o}den, och hur ska vi f{\"o}rh{\aa}lla oss till den? En m{\"o}jlig v{\"a}rld presenterar ocks{\aa} den amerikanska milj{\"o} d{\"a}r romanerna utspelar sig, och l{\"a}saren bjuds p{\aa} m{\aa}nga intressanta utflykter i samtidens Texas.",
keywords = "literary theory, General and comparative literature, Fictional truth, fictional worlds, moral standards, ontology, theodicy, the Deluge, Gnosticism, monism, death, the Underworld, Memory Palaces, Millennial beliefs, Apocalypse, Michael Riffaterre, Anselm of Canterbury, Paul de Man, literature criticism, Ramon Llull, Spinoza., Nordiska spr{\aa}k (spr{\aa}k och litteratur), Scandinavian languages and literature, Allm{\"a}n och j{\"a}mf{\"o}rande litteratur, litteraturkritik, litteraturteori",
author = "Kerstin Bergman",
note = "Defence details Date: 2003-01-11 Time: 10:15 Place: Edens H{\"o}rsal, Lund, Sweden External reviewer(s) Name: D{\"u}bois, Ia Title: Professor Affiliation: Department of Scandinavian Studies, University of Washington, Seattle, WA, USA ---",
year = "2002",
language = "svenska",
isbn = "91-7844-621-X",
publisher = "Gidlunds f{\"o}rlag",
school = "Litteraturvetenskap",

}