En offentligrättslig korporation under Monarken? Svenska Akademien och kungen i juridiskt perspektiv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{dc35f310219d42fda298d8081203d22d,
title = "En offentligr{\"a}ttslig korporation under Monarken?: Svenska Akademien och kungen i juridiskt perspektiv",
abstract = "Under h{\"o}sten 2017 och v{\aa}ren 2018 kom Svenska Akademien och dess st{\"a}llning att uppm{\"a}rksammas. Bakgrunden var den turbulens i akademien som f{\"o}rekom efter det att anklagelser om grova brott och oegentligheter hade f{\"o}rts fram i massmedier. Kungens {\aa}tg{\"a}rd var {\"o}verraskande eftersom den tydliga utg{\aa}ngspunkten i svensk statsr{\"a}tt {\"a}r att kungen inte ska ut{\"o}va n{\aa}gon offentlig makt.. Akademiens grundl{\"a}ggande reglering {\"a}r – bortsett fr{\aa}n den nu genomf{\"o}rda stadge{\"a}ndringen – densamma nu som vid grundandet 1786. Det {\"a}r givet att samh{\"a}llet och den konstitutionella och samh{\"a}lleliga situationen har f{\"o}r{\"a}ndrats i grundl{\"a}ggande avseenden sedan dess. Det {\"a}r d{\"a}rmed inte givet vilken st{\"a}llning en akademi av detta slag ska ha i dagens juridiska landskap. {\"A}ldre tiders diskussioner om mellanformer mellan allm{\"a}nt och enskilt, ”offentligr{\"a}ttsliga korporationer”, kan d{\aa} {\aa}ter bli aktuella f{\"o}r att hantera fr{\aa}gor om akademiens st{\"a}llning. I denna {\"o}versikt unders{\"o}ker vi vilken r{\"a}ttslig st{\"a}llning Svenska Akademien har och hur beslut r{\"o}rande akademien kan fattas. Metoden bygger p{\aa} identifiering och v{\"a}rdering av juridiska argument utifr{\aa}n de ramar som framg{\aa}r av lagstiftningen och mot bakgrund av uttalanden i f{\"o}rarbeten och framst{\"a}llningar inom r{\"a}ttsvetenskap. ",
keywords = "Konstitutionell r{\"a}tt, Associationsr{\"a}tt, Constitutional law, Company law",
author = "Henrik Wenander and Martin Sunnqvist",
year = "2018",
language = "svenska",
volume = "120",
pages = "557--575",
journal = "Statsvetenskaplig tidskrift",
issn = "0039-0747",
publisher = "Fahlbeckska stiftelsen",
number = "3-4",

}