ENDOTHELIAL- EPITHELIAL INTERACTIONS Blood vessels friends or foes?

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna och tusentals diagnostiseras med sjukdomen varje år. Det finns två typer av diabetes, typ 1 och typ 2. I typ 1 förstörs de insulin producerande β-cellerna som finns i de Langerhanska öarna av kroppens immunförsvar. β-cellerna har till uppgift att reglera blodsockernivåerna. Avsaknaden av egen insulinproduktion leder till diabetes som behandlas med insulininjektioner. Trots kraftigt förbättrade behandlingsmetoder kan vi inte artificiellt reglera blodsocker nivårena lika jämnt som β-cellerna gör. Fluktuationerna av blodsockernivåerna leder på sikt till en mängd komplikationer, bland dem diabetisk retinopati. Diabetisk retinopati är den vanligaste orsaken till blindhet hos den yngre befolkningen.
Både att mildra komplikationerna av diabetes och att hitta behandlingsmetoder för att bota sjukdomen är viktig.
I en musmodell för diabetisk retinopati har vi kunnat visa att avsaknaden av molekylen N-CAM skyddar mot delar av den sjukliga nybildningen av blodkärl som sker hos diabetiker.
Under de senaste 10 åren har forskare visat att det är möjligt att tillfälligt bota diabetes genom att transplantera Langerhanska öar från avlidna donatorer till diabetiker. Transplantationen kräver att immunförsvaret hämmas, vilket kan leda till andra komplikationer. Antalet diabetiker i behov av transplantation är mångt mycket större än tillgången på donatorer.
Att använda stamceller för att ta fram insulinproducerande β-celler skulle kunna vara en möjlig väg. För att kunna få stamcellerna att bilda β-celler är det viktigt att förstå hur dessa celler bildas under fosterutvecklingen. Genom att använda en musmodell har vi kunnat studera hur blodkärl reglerar tillväxten av förstadier till β-cellerna. Vi har även kunnat visa att bildandet av rörsystemet i pankreas är viktigt för vilka celltyper som skall bildas i pankreas. Våra resultat kan användas för att ta fram bättre metoder för att bilda β-celler från stamceller.

Detaljer

Författare
  • Fredrik Wolfhagen Sand
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Henrik Semb, handledare
Tilldelningsdatum2011 jan 7
Förlag
  • Stem Cell Center, Lund University
Tryckta ISBN978-91-86671-48-8
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Kesavan, G., Wolfhagen Sand, F., Greiner, T., Johansson, J., Kobberup, S., Wu, X., Brakebusch, C. & Semb, H., 2009, I : Cell. 139, 4, s. 791-801

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)