Energieffektiv utomhusbelysning längs gångvägar för människor med särskilda behov

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Utomhusbelysning i offentliga miljöer har en viktig roll i en hållbar stadsutveckling. Energieffektiv LED-belysning kan stödja mobilitet i stadsmiljöer och medverka till en ökad tillgänglighet för personer med särskilda behov. Belysningen i föreliggande studie upplevdes ge tillräcklig ljusmängd och jämnt ljus, och det gick att se bra i belysningen. Trots att LED-belysningen ökade möjligheterna till att förflytta sig till fots bör ytterligare förbättringar göras särskilt för att uppnå behaglig ljuskvalitet, och för att öka möjligheterna till att upptäcka detaljer i miljön innan den här typen av installationer implementeras i större omfattning.

Idag är övergången till energieffektiva ljuskällor – Light emitting diodes (LED) något som kan stödja mobilitet och tillgänglighet för alla. Emellertid är LED-belysning av väldigt olika kvalitet, och i dagsläget är lite känt om hur LED-ljus påverkar fotgängare. I projektet lades fokus på personer med synnedsättningar som har svårt att förflytta sig efter mörkrets inbrott. Syftet var att öka kunskapen om hur energieffektiva ljuskällor upplevs och hur de bör utformas för att ge stöd till att förflytta sig till fots för den här gruppen.

Genom en interventionsstudie i bostadsområdet Dammfri, undersöktes hur olika typer av utomhusbelysning inkl. LED påverkade upplevelsen och möjligheten att förflytta sig. Deltagarna besökte området kvällstid och gick en förutbestämd sträcka. Deras upplevelser och beteende mättes med validerade protokoll som innefattade både walk-along observationer och intervjuer. Mätningarna gjordes före och efter belysningsinterventionen och tog hänsyn till mobilitet, tillgänglighet, upplevd säkerhet och kvalitet hos utomhusbelysning. Hela arbetet genomfördes i samarbete med Malmö stad.

Resultaten visar att LED-belysning med färgtemperaturen 3000 K ökade den upplevda ljusmängden och gav jämnare ljus, vilket är viktigt för personer med synnedsättningar, jämfört med gatubelysning med högtrycksnatriumlampor. Det visade sig också att möjligheten för personer med synnedsättning att förflytta sig på egen hand ökade och att detta var relaterat till deras upplevelse av miljön. Emellertid finns det fortfarande frågor om hur belysningen kan ge ett behagligt ljus och förbättra möjligheten att upptäcka detaljer i miljön, vilket är viktigt för kunna genomföra en trygg och säker promenad. Projektets resultat visar att LED-belysningen i viss mån kunde stödja tillgänglighet och mobilitet för fotgängare med synnedsättningar i stadsmiljö, när både trafikens och fotgängarnas belysningsförhållanden har beaktats. Det finns dock fortfarande potential att ytterligare förbättra utomhusbelysningen så att den stödjer tillgänglighet och mobilitet för alla fotgängargrupper.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • utomhusbelysning, energieffektivitet, fotgängare, synnedsättning, stadsmiljö
Originalspråksvenska
UppdragsgivareSwedish Energy Agency
Antal sidor23
StatusPublished - 2018
PublikationskategoriForskning