Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Särbehandling i anställningsprocessen av specifika grupper, såsom personer med en bakgrund i Mellanöstern och överviktiga, har traditionellt ansetts bero på ett medvetet val från arbetsgivarens sida. Forskning inom social kognition tyder dock på att denna särbehandling skulle kunna ske omedvetet, påverkat av arbetsgivarens omedvetna (implicita) fördomar.
I den här studien har studenter och arbetsgivare genomfört tre olika implicita associationstester i syfte att mäta deras implicita attityder och prestationsstereotyper gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män och deras implicita prestationsstereotyper gentemot överviktiga relativt normalviktiga. Resultaten visar att studenter och arbetsgivare på implicit nivå associerar arabmuslimska män och överviktiga med lägre prestation jämfört med infödda svenska män och normalviktiga män, samt har en mer negativ implicit attityd gentemot arabmuslimska män jämfört med infödda svenska män.

Detaljer

Författare
  • Jens Agerström
  • Rickard Carlsson
  • Dan-Olof Rooth
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Psykologi
Originalspråksvenska
FörlagInstitutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
Antal sidor20
Volym2007:19
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Publikationsserier

NamnRapport / Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Volym2007:19
ISSN (tryckt)1651-1131

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data