Ett dödande engagemang. En tulldetektivs fatala jakt på spritsmugglare

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift