Experience and Identity : A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Med ett historiskt perspektiv analyserar denna avhandling erfarenheter och identitetsskapande processer hos en grupp kvinnliga arbetare, cashewarbeterskor, i den sydindiska delstaten Kerala-välkänd för dess radikala befolkning och höga sociala indikatorer för invånarna. Cashewarbeterskorna utmanar den stereotypa bilden av kvinnor i ?Tredje Världen?, genom att de sedan 1930-talet har utgjort majoriteten av registrerade fabriksarbetare i regionen, är organiserade i fackföreningar och har en hög grad av läskunnighet. Analysen omfattar förändringar och kontinuitet, inte bara med avseende på materiella realiteter, utan också diskurser och ideologier. Studien inkluderar teman såsom arbetsorganisation i fabrikerna, löner, fackföreningar och äktenskap. Ett stort antal djupintervjuer har genomförts, vilket har resulterat i att ?kvinnors röster? får stort utrymme i avhandlingen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 okt 13
Förlag
  • Historiska Media
Tryckta ISBN91-628-4915-8
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data