Expression of Integrin A2 Receptor in Human Cord Blood Cd34+Cd38-Cd90+ Stem Cells Engrafting Long-Term in Nod/Scid-Il2rγ(C) Null Mice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2013
  2. Integrin α2 and Akt in early hematopoiesis

    Wong, W. M., 2013, Stem Cell Center, Lund University. 87 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)