Færøske sluppfiskere: Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Detaljer

Författare
  • Jóan Pauli Joensen
Externa organisationer
  • Lund University
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Etnologi
Originalspråkdanska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum1975 okt 1
UtgivningsortLund
Förlag
  • Liber
Tryckta ISBN9140040119
StatusPublished - 1975
PublikationskategoriForskning
Externt publiceradJa