Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017: Redovisning av Luka 29

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Bibtex

@book{d327436362464b11aa1a817d48d4ec35,
title = "Faste- och p{\aa}sktiden i Svenska kyrkan 2017: Redovisning av Luka 29 ",
abstract = "P{\aa} 1940-talet b{\"o}rjade Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds Universitet arbeta med att klarl{\"a}gga f{\"o}r{\"a}ndringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av s{\aa}dana uppgifter fann sin form p{\aa} 1960-talet, d{\aa} arkivet b{\"o}rjade s{\"a}nda ut rikst{\"a}ckande fr{\aa}gelistor om den aktuella kyrkliga seden. Genom dessa LUKA-listor har den kyrkliga seden inventerats f{\"o}r hela landet med j{\"a}mna mellanrum fr{\aa}n och med 1962. {\AA}r 2017 {\"a}ndrades fr{\aa}gelistan fr{\aa}n att g{\"a}lla f{\"o}r{\"a}ndringar i den kyrkliga seden till att enbart handla om p{\aa}skcykeln {\aa}r 2017. En ytterligare f{\"o}r{\"a}ndring var att fr{\aa}gelistan distribuerades och besvarades via Internet och inte som tidigare p{\aa} papper. Fr{\aa}gelistan besvarades av 574 personer, vilket gav en svarsprocent p{\aa} 50, som f{\aa}r anses acceptabelt med tanke p{\aa} de nya f{\"o}rsamlingsstrukturerna. Ett tydligt resultat fr{\aa}n alla svar {\"a}r att den kyrkliga seden i m{\aa}nga fall kan s{\"a}gas ha flyttats ut fr{\aa}n kyrkan till gallerior, torg, natursk{\"o}na platser med flera. Ofta i form av p{\aa}skvandringar och korsvandringar men {\"a}ven till {\"a}ldreboenden. Ytterligare ett resultat {\"a}r att helgfirandet best{\aa}r av mycket experimenterande, inte minst p{\aa} annandag p{\aa}sk, som tycks vara en dag som inte f{\aa}r bli ”dagen efter” allt man gjort under stilla veckan, p{\aa}skafton och p{\aa}skdagen. Annandagen tycks ha blivit en dag f{\"o}r silluncher, pilgrimsaktiviteter (b{\aa}de till fots och p{\aa} cykel), Emmausm{\"a}ssa, Emmausvandring, ekumeniska arrangemang med mera.",
keywords = "Church custom, Church of Sweden",
author = "Curt Dahlgren",
year = "2020",
month = jun,
language = "svenska",
isbn = "978-91-983171-8-3",
volume = "13",
series = "Meddelande fr{\aa}n Kyrkohistoriska Arkivet i Lund. Ny f{\"o}ljd",
publisher = "Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv",
edition = "1",

}