Feasibility of simplifying renal dosimetry in 177Lu peptide receptor radionuclide therapy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2020
  2. Tailoring Radionuclide Therapy of Neuroendocrine Tumors - Bridging the Gaps

    Anna Sundlöv, 2020, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 97 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)