Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Abstract

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot, skriver ett flertal forskare.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Stockholms universitet
  • Göteborgs universitet
  • Swedish University of Agricultural Sciences
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Miljövetenskap
  • Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
Originalspråksvenska
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningSvenska Dagbladet, Stockholm
StatusPublished - 2019 feb 17
PublikationskategoriPopulärvetenskap