Film och historia. Historisk Hollywoodfilm 1960-2000

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling studerar relationer mellan film och historia. Tesen som drivs är följande: Film utgör ett i stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som alltid säger mer av empiriskt värde om sin produktionskontext än det gör om perioden som skildras. Denna tes bygger vidare på resonemang kring film och historia som genom åren har framlagts av företrädesvis historiker, sociologer och filmvetare. Den är giltig oavsett om filmen i fråga utspelas i dåtid, nutid eller framtid och kan säkerligen förefalla tämligen självklar för en del läsare. På grundval av uttalanden som under årens lopp har gjorts om film står det emellertid klart att den endast undantagsvis har accepterats av exempelvis akademi och press. Deras respektive kritik av historisk film finner snarare sin största gemensamma nämnare i koncentrationen på brister i historisk sanningsenlighet, trovärdighet och korrekthet, särskilt vad gäller amerikansk film. Det är ett av skälen till att internationella teoretikers och svenska filmkritikers syn på historisk hollywoodfilm avhandlas i detta arbete.

Detaljer

Författare
  • Mats Jönsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Konst

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2004 mar 27
Förlag
  • Mats Jönsson, Klostergatan 5B, 703 61 ÖREBRO,
Tryckta ISBN91-628-5971-4
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning