Financing of Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks: An Institutional-Network Approach.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I denna studie utvecklas olika begrepp och samband mellan dessa begrepp (en teoretisk referensram) för att beskriva och förklara relationer mellan långivare och låntagare i landsbygdsbaserade små företag och de förhållanden i omgivningen som påverkar dessa relationer. Referensramen tillämpas på Bangladesh betonar särskilt den roll som islamska banker har. Teorier från institutionell teori och nätverksteori och en kvalitativ undersökningsmetod används i studien.

Resultaten är en beskrivning av nätverket mellan långivare och låntagare och hur bl a religion, kultur, det politiska och legala systemet och familjer/klaner i Bangladesh påverkar utbytesrelationerna. Det viktigaste teoretiska resultatet är en utvecklad referensram ”Institutional-Network Framework”. Vidare innehåller det teoretiska resultatet olika nätverksbegrepp. De empiriska resultaten innebär bland annat att finansiella arrangemang som kännetecknas av en omsorgsfull övervakning när det gäller lån, utvecklar relationerna mellan låntagare och långivare och hjälper ägare av landsbygdsbaserade småföretag att använda sina lånemedel på ett lämpligt sätt.

Studien visar också att kontrollmetoder och finanslåneformer, som används av Islamska banker inte bara bidrar till att utveckla nätverk mellan ekonomiska aktörer i det Islamska finanssystemet och småföretagen, utan de bidrar även till att utveckla sparandevanor hos låntagare på landsbygden i Bangladesh.

Detaljer

Författare
  • Mohammed Alam
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Företagsekonomi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 okt 24
Förlag
  • Lund Business Press
Tryckta ISBN91-971179-3-5
StatusPublished - 2002
PublikationskategoriForskning