Flexible Composites - Strength, Deformation and Fracture Proecesses in Woven and D.O.S. Reinforcement Materials

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Teknisk textil är en bred benämning för textila material med användningsområden som inte är beklädnad eller där utseendemässiga krav oftast är av underordnad betydelse. På senare tid har dock designsynpunkter på tekniska textilprodukter kommit att alltmer uppmärksammas och detta belyses i kapitel 10 i avhandlingen. Teknisk textil är en nygammal industrigren som genomgått en kraftig expansion under de senaste decennierna, en expansion som inte har avmattats. Teknisk textil kommer att ta en allt större marknadsandel av den totala textilkonsumtionen och ligger nu på nivåer runt 30 %. Exempel på tekniska textilprodukter är krockkuddar (airbags), ljudisolerande väggar, maskinfilt, oljefångande mattor, kamouflagenät, skyddsvästar, filter. En bidragande orsak till att användningen av teknisk textil ökat är utvecklingen av nya högpresterande fibermaterial (aramider, kolfibrer) och nya avancerade metoder för framställning av vävda, stickade och flätade produkter.

En viktig materialklass inom teknisk textil är flexibla och semi-flexibla kompositer. Belagd duk är exempel på ett flexibelt komposit material och transportband på ett semi-flexibelt vars mekaniska egenskaper som töjning och böjstyvhet ligger mellan flexibla och hårda kompositer. Nya material baserade på DOS strukturer uppmärksammas speciellt. DOS = Direct Oriented Structures är varptrikå med varp- och/eller väft inslag.

I avhandlingen kapitel 1 definieras olika klasser av kompositmaterial och mekaniska egenskaper hos dessa och ingående komponenter som bärare och matrismaterial. Syftet med avhandlingen är att · identifiera en kedja mellan egenskaper hos de ingående materialen som fiber, garn, duk, matris och av dessa uppbyggda kompositmaterial; · undersöka och utvärdera metoder för karakterisering av mekaniska egenskaper hos fibrer, garn, duk och flexibla eller semi-flexibla kompositer; · analysera kriterier för hållfasthet, deformation och brottmekanismer för flexibla kompositer; · presentera några nya idéer för applikationer där kompositer kan användas.

Avhandlingen är en sammanläggning av artiklar publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter och föredrag presenterade vid symposier och konferenser. Avhandlingen är uppdelad i 12 kapitel med ett inledande kapitel och ett avslutande med litteraturreferenser .

Detaljer

Författare
  • Torbjörn Dartman
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Materialteknik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 nov 29
Förlag
  • Mechanical Engineering, Box 118, SE-22100 LUND,
Tryckta ISBN91-628-5426-7
StatusPublished - 2002
PublikationskategoriForskning