Förbjuden kärlek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Känslor och känsloyttringar kan förefalla vara allmänmänskliga företeelser, men forskning visar att den generella inställningen till känslor har skiftat mellan olika kulturer såväl som inom en och samma kultur över olika tidsperioder. Under medeltiden värderades exempelvis kontroll och förnuft högre än känslosamhet i det västerländska samhället, men från och med sent 1700-tal kom känslor och kärlek att få allt positivare konnotationer. I den här artikeln undersöks vilka konsekvenser detta kulturella normskifte fick för bedömningen av förbjudna kärleksförbindelser i svenska domstolar. Genom att jämföra tre snarlika brottmål från olika tidsperioder före, under och efter normskiftet blir det uppenbart att såväl jurister som åtalade påverkades av och agerade efter de kulturella normer de var omgivna av. Indirekt fick detta även betydelse för vilken dom de åtalade fick.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)40-58
TidskriftTemp
Volym16
StatusPublished - 2018
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa