Förtrollande riter i det offentliga rummet: hur designas den lyckade individen?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Denna artikel diskuterar en ny form av snabbt expanderande praktiker från tidigt 2000-tal och som erbjuds av privata företag eller entreprenörer (lekmannaterapeuter). I fokus står självförverkligande och helande. Jag har med hjälp av verktyg från Ritual Studies valt att analysera dessa praktiker som en form av individ-centrerade riter som designas för att lindra smärta och lågt självförtroende för att bygga nya positiva visioner för individen eller grupper av människor på arbetsplatser

Riterna är inte designade enbart för privat bruk utan vänder sig även till offentliga institutioner som köper in dessa som t.ex. stressbearbetning (t.ex. mindfulness) eller för att öka den anställdes kreativitet och kapacitet (coaching). Frågor som artikeln väcker är: Hur reflekterar dessa riter samhällsstrukturer? Hur designas de för att upplevas som naturliga sätt av deltagarna att få terapeutiskt helande eller bättre självförtroende? Vilka visioner och mål byggs in och kommuniceras till samhället och individen?

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • helande riter
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)23-52
Antal sidor18
TidskriftChaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier
Volym65
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2016
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa