Folket moget förklarat: Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

  • läroböcker, historiedidaktik, det demokratiska genombrottet, den svenska modellen, aktörskap, historiefatalism, rösträtt
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 dec 13
UtgivningsortLund
Förlag
  • MediaTryck Lund
Tryckta ISBN978-91-88899-71-2
Elektroniska ISBN978-91-88899-72-9
StatusPublished - 2019 nov 15
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2019-12-13 Time: 10:15 Place: LUX B152 External reviewer Name: David Rosenlund Title: universitetslektor Affiliation: Malmö universitet ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data