Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Steven Dahl
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
UtgivningsortLund
Tryckta ISBN78-91-7473-545-1
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data