Fornminnen : det förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I vår egen tid finns ett stort intresse för släktforskning och historia hos många. Men man tänker sällan på att även människor i gångna tider kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i släktleden. Vad var de ville minnas och hur mindes de i en tid utan skriv- och läskunnighet? Det är frågor som ställs i avhandlingen och där svaren söks i de lämningar som grävts fram från järnåldern vid många arkeologiska undersökningar i Mälardalen. En inblick i detta ger oss en större förståelse för det förflutnas roll och betydelse i såväl dåtid som vår egen tid. I avhandlingen visas hur människor på gårdar under järnåldern i Mälardalen ”byggde” minnen genom att medvetet placera nya gravar och hus på tidigare generationers gravar och hus.

Detaljer

Författare
  • Ann-Mari Hållans
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia och arkeologi

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Anders Andrén, handledare
Tilldelningsdatum2013 apr 12
Förlag
  • Nordic Academic Press
Tryckta ISBN978-91-89116-99-3
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning