Forskarhandledning i teori och praktik

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Bibtex

@book{406a97dda5484517bcaf015ac1615844,
title = "Forskarhandledning i teori och praktik",
abstract = "Detta {\"a}r en efterl{\"a}ngtad bok som bidrar till utveckling av forskarhandledares kompetens och ger ett f{\"o}rdjupat perspektiv p{\aa} doktoranders l{\"a}rande. Med f{\"o}rankring i aktuell forskning behandlar f{\"o}rfattarna forskarutbildningens organisation, handledarens professionella praktik, doktorandens l{\"a}rande samt utbildningens kvalitetssystem. Kopplingen mellan teori och praktik utg{\"o}r en r{\"o}d tr{\aa}d genom boken. Med autentiska fall och exempel fr{\aa}n olika utbildningsmilj{\"o}er tydligg{\"o}rs hur handledningen villkoras av b{\aa}de individuella och kulturella faktorer. Dessutom bjuder boken p{\aa} m{\aa}nga reflektionsuppgifter som kan hj{\"a}lpa t{\"a}nkandet fram{\aa}t, b{\aa}de enskilt och kollegialt. Boken riktar sig fr{\"a}mst till handledare p{\aa} forskarutbildningsniv{\aa}, oavsett {\"a}mnesomr{\aa}de och tidigare erfarenhet. Den kan med f{\"o}rdel l{\"a}sas {\"a}ven av doktorander som {\"a}r intresserade av att f{\"o}rst{\aa} sitt l{\"a}rande och vad som f{\"o}rv{\"a}ntas av dem i utbildningen, samt av utbildningsansvariga som vill st{\"a}rka utbildningens kvalitet. ",
keywords = "forskarhandledning, forskarutbildning, professionell, etik, doktorand, l{\"a}rande, socialisation, identitetsutveckling, kritiskt t{\"a}nkande, kreativitet, sj{\"a}lvst{\"a}ndighet, skrivande, feedback, kvalitetss{\"a}kring, examination",
author = "Eva Brodin and Jitka Lind{\'e}n and Anders Sonesson and {\AA}sa Lindberg-Sand",
note = "Bokens f{\"o}rfattare {\"a}r verksamma vid Lunds universitet. Eva Brodin {\"a}r docent i utbildningsvetenskap och forskar p{\aa} doktoranders l{\"a}rande. Jitka Lind{\'e}n {\"a}r professor emerita i psykologi och legitimerad psykolog. Hon tillh{\"o}r pionj{\"a}rerna n{\"a}r det g{\"a}ller studier av forskarhandledning. Anders Sonesson {\"a}r doktor i v{\"a}xtfysiologi och undervisar bl.a. i kurser f{\"o}r forskarhandledare. {\AA}sa Lindberg-Sand {\"a}r docent i utbildningsvetenskap och chef f{\"o}r Avdelningen f{\"o}r h{\"o}gskolepedagogisk utveckling. ",
year = "2016",
language = "svenska",
isbn = "978-91-44-10578-9",
publisher = "Studentlitteratur AB",
edition = "1",

}