Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Standard

Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. / Ohlsson, Gunilla.

Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2012. 227 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Harvard

APA

Ohlsson, G. (2012). Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

CBE

Ohlsson G. 2012. Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 227 s.

MLA

Ohlsson, Gunilla Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 2012.

Vancouver

Ohlsson G. Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2012. 227 s. (Lund Studies in Sociology of Religion).

Author

Ohlsson, Gunilla. / Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2012. 227 s.

RIS

TY - THES

T1 - Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider

AU - Ohlsson, Gunilla

N1 - Defence details Date: 2012-05-16 Time: 10:15 Place: Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund External reviewer(s) Name: Sundback, Susan Title: professor Affiliation: Åbo Akademi ---

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar upp frågor om prästernas arbetsmiljö och deras roll och identitet. I inledningskapitlet framhölls att flera faktorer är viktiga för en undersökning om prästernas arbetsmiljö och för utformningen av prästrollen och prästidentiteten. Det omgivande samhället, de organisatoriska ramarna och de förväntningar som ställs på prästerna är några sådana faktorer, som på olika sätt behandlats i detta arbete. Den övergripande teoretiska utgångspunkten har varit symbolisk interaktionism. I ett kapitel om de organisatoriska ramarna har Svenska kyrkans organisation beskrivits ur ett systemteoretiskt perspektiv, vilket innebär att organisationer ses som öppna system i samspel med det omgivande samhället. I ett annat kapitel har prästrollen och prästidentiteten behandlats med utgångspunkt i de förväntningar på prästernas agerande som kommit till uttryck i anmälningar mot präster i tre stift under tre tidsperioder. I det sammanhanget har synen på roll och identitet inom symbolisk interaktionism varit en grundpelare. Under arbetets gång har det visat sig vara intressant att närmare studera konflikter mellan präster och förtroendevalda. Dessa har en speciell position i Svenska kyrkan genom det gemensamma ansvar de har för församlingslivet, ett ansvar som kommit till uttryck inom den dubbla ansvarslinjen. Det arbetet har genomförts med hjälp av diskursanalytiska metoder, där texter i samband med tre konflikter analyserats. Arbetet har rört sig på tre nivåer – makro- meso- och mininivå. För studierna på samtliga tre nivåer har det omgivande samhället varit av betydelse. Samhället och förändringar i samhället är viktiga för utformningen av organisationer. Den omgivande kontexten har betydelse i människors möten ansikte mot ansikte, för hur olika situationer tolkas. Några reflektioner om samhällsförändringar kan därför vara på sin plats. Dessa följs av reflektioner kring organisationsförändringarnas betydelse för prästernas arbetssituation och uppgifter.

AB - Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar upp frågor om prästernas arbetsmiljö och deras roll och identitet. I inledningskapitlet framhölls att flera faktorer är viktiga för en undersökning om prästernas arbetsmiljö och för utformningen av prästrollen och prästidentiteten. Det omgivande samhället, de organisatoriska ramarna och de förväntningar som ställs på prästerna är några sådana faktorer, som på olika sätt behandlats i detta arbete. Den övergripande teoretiska utgångspunkten har varit symbolisk interaktionism. I ett kapitel om de organisatoriska ramarna har Svenska kyrkans organisation beskrivits ur ett systemteoretiskt perspektiv, vilket innebär att organisationer ses som öppna system i samspel med det omgivande samhället. I ett annat kapitel har prästrollen och prästidentiteten behandlats med utgångspunkt i de förväntningar på prästernas agerande som kommit till uttryck i anmälningar mot präster i tre stift under tre tidsperioder. I det sammanhanget har synen på roll och identitet inom symbolisk interaktionism varit en grundpelare. Under arbetets gång har det visat sig vara intressant att närmare studera konflikter mellan präster och förtroendevalda. Dessa har en speciell position i Svenska kyrkan genom det gemensamma ansvar de har för församlingslivet, ett ansvar som kommit till uttryck inom den dubbla ansvarslinjen. Det arbetet har genomförts med hjälp av diskursanalytiska metoder, där texter i samband med tre konflikter analyserats. Arbetet har rört sig på tre nivåer – makro- meso- och mininivå. För studierna på samtliga tre nivåer har det omgivande samhället varit av betydelse. Samhället och förändringar i samhället är viktiga för utformningen av organisationer. Den omgivande kontexten har betydelse i människors möten ansikte mot ansikte, för hur olika situationer tolkas. Några reflektioner om samhällsförändringar kan därför vara på sin plats. Dessa följs av reflektioner kring organisationsförändringarnas betydelse för prästernas arbetssituation och uppgifter.

KW - Church of Sweden

KW - roles and identites of the clergy

KW - work environment

KW - the two-folded responsibility

KW - organizational structures

KW - symbolic interactionism

KW - discourse analysis

M3 - Doktorsavhandling (monografi)

SN - 91-974760-4-8

T3 - Lund Studies in Sociology of Religion

PB - Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

ER -