Framgångspotential. Egenskapsfaktorer vid rekryteringen av bibliotekarier. Slutrapport

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Projektet Framgångspotential är en kartläggning av vissa professionella attityder och personliga egenskaper hos 2000-talets bibliotekarier. Kartläggningen gjordes 2001-2002. Den övergripande forskningsfrågan rör hurdana medarbetare biblioteken behöver under de kommande 10-20 åren. Projektet syftade till att med utgångspunkt från en lista över 34 personliga egenskaper kartlägga och analysera dels arbetsgivarnas förväntningar på nya medarbetare, dels i vilken utsträckning svenska studenter i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) motsvarar förväntningarna. De personliga egenskaperna påverkar hur yrkeskunskaperna tillämpas och arbetet utförs. De är särskilt synliga i ett serviceyrke. Det som användaren ser av bibliotekariens yrkesutövning är det som präglas av de personliga egenskaperna.
Kartläggningen utgör underlag för en bedömning av den framtida svenska bibliotekariekårens professionella potential - dess framgångspotential - genom att identifiera blivande medarbetares kompetenser och jämföra dem med en sökprofil. Bibliotekscheferna svarar för sökprofilen genom att peka ut vilka kompetenser som är särskilt viktiga på lång sikt. B&I-studenterna är de blivande medarbetarna. Deras självbedömning och utfallet av deras personlighetstest ger beskriver de framtida bibliotekariernas kvaliteter.
Resultaten av projektets olika delar visar sammantagna att det är ganska god överensstämmelse mellan hurdana medarbetare cheferna önskar och hur väl studenterna motsvarar dessa önskemål. De blivande bibliotekarierna motsvarar i många avseenden sina framtida arbetsgivares förväntningar, även om de inte lever upp till alla önskemål.

Detaljer

Författare
  • Birgitta Olander
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagLunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper
Antal sidor51
StatusPublished - 2009
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnBIVIL:s skriftserie
ISSN (tryckt)1401-2375

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data