Framgångsrik Förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem
forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttalat intresse
för att delta i programmet. Intresset har kommit till uttryck i samtal
med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga
situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden. Intresse för att utveckla kunskap har också uttryckts i form av utmaningar som behöver hanteras. Det kan handla om utmaningar i form av att kunna skapa bra förutsättningar för stora och växande industriföretag i kommunen, om utmaningar relaterade till hög ungdomsarbetslöshet och de påfrestningar detta innebär på välfärden, om utmaningar relaterade till befolkningsutveckling eller utmaningar som har att göra med infrastruktursatsningar och svårigheter att få till stånd sådana. Sammantaget innebär programmet en mångsidig, djuplodande, problematiserande och lösningsorienterad fokusering på kommuners handlande i besvärliga situationer som kan uppkomma till följd av förändrade förutsättningar . Inom ramen för programmet söks förklaringar till hur anpassning sker till förändrade villkor och varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att framgångsrikt förändra verksamhet och organisation.
Erfarenheter av besvärliga situationer kommer att beskrivas och tolkas
till grund för utveckling av resonemang kring hur förändrade förutsättningar
kan bemästras.

Detaljer

Författare
  • Roland Almqvist
  • Björn Brorström
  • Leif Jonsson
  • Stig Montin
  • Ulf Ramberg
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ekonomi och näringsliv

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagKommunforskning i Väst
Antal sidor24
Volym2010:1
ISBN (tryckt)978-91-978520-8-1
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

Namn
Volym2010:1

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data