Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
De svenska framtidsuttrycken (futuralt presens, futuralt skola och futuralt komma) är alla kontextuellt betingade användningar av uttryck som också har andra funktioner. Syftet med min avhandling är att beskriva vilka kontextvillkor som måste vara uppfyllda för att de tre uttrycken ska fungera som framtidsuttryck. I den modell över svenskans temporala system som presenteras hänförs den temporala information som en finit sats kan förmedla till någon av följande kategorier: tempussuffixen (dvs. presens eller preteritum); den inom- eller utomspråkliga kontexten; hjälpverb som bär en lexikal information om den temporala relationen mellan det överordnade och det underordnade verbet. En bärande tanke är att hjälpverbens bidrag till satsens samlade temporala betydelse inte är oföränderligt utan kan variera dels beroende på kontexten, dels över tid. Detta gör att ett och samma hjälpverb i vissa fall kan ha ett mera fylligt semantiskt innehåll, i andra fall en mera renodlat temporal betydelse.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språk och litteratur

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkExpressions for the Future in the Swedish Tense System
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 jun 6
Förlag
  • Lund University Press
Tryckta ISBN91-7966-422-9
StatusPublished - 1997
PublikationskategoriForskning