Frivilliga organisationer och korporativ politik: En fallstudie av Folkhälsoinstitutets, RFSUs, RFSLs och Noaks arks samarbete om hivförebyggande samhällsinsatser

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Bibtex

@phdthesis{0c455ef271484be8ae55bc8e76f713ab,
title = "Frivilliga organisationer och korporativ politik: En fallstudie av Folkh{\"a}lsoinstitutets, RFSUs, RFSLs och Noaks arks samarbete om hivf{\"o}rebyggande samh{\"a}llsinsatser",
keywords = "co-optation, political sociology, Folkh{\"a}lsoinstitutet, RFSL, RFSU, Noaks ark, HIV prevention, Voluntary organizations, policy networks",
author = "Jan Magnusson",
year = "1997",
language = "svenska",
volume = "1997:5",
series = "Meddelanden fr{\aa}n Socialh{\"o}gskolan",
publisher = "Socialh{\"o}gskolan, Lunds universitet",
number = "5",
school = "Socialh{\"o}gskolan",

}