Fukt : byggnadstekniska fuktproblem

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Abstract

Föreliggande program utredning om erforderlig fuktforskning ur byggnadsteknisk synvinkel har utförts i samarbete mellan tre institutioner vid Tekniska Högskolan i Lund, nämligen byggnadskonstruktionslära (professor B. Adamson), byggnadsmateriallära (professor S. G. Bergström) och byggnadsteknik l (professor L. E. Nevander). Som utredningsman och sekreterare har civilingenjör L. Ahlgren, byggnadsmaterialIära, fungerat. Utredningen har finansierats genom anslag från Statens råd för byggnadsforskning. l utredningen behandlas fuktproblemen i analogi med hållfasthetstekniska problem. Huvudmomenten i programskriften blir därför: fuktkällor, fuktmekanik, tillåtna fukttillstånd och dimensionering. Vidare behandlas metoder för mätning av fukt samt kortfattat några välkända, tillämpade fuktproblem. Programskriften innehåller till sist en förteckning över forskningsuppgifter och beräknade kostnader för de projekt som ansetts vara så angelägna att de bör igångsättas.

Detaljer

Författare
  • Bo Adamson
  • Lennart Ahlgren
  • Sven G. Bergström
  • Lars-Erik Nevander
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Husbyggnad
Originalspråksvenska
FörlagStatens råd för byggnadsforskning
Antal sidor132
Volym12
StatusPublished - 1970
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnProgramskrift
Volym12
ISSN (tryckt)0562-8709

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data