Gåsskötsel: En etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhållanden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Detaljer

Författare
  • Kurt Genrup
Externa organisationer
  • Lund University
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Etnologi
  • Socialantropologi
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Egardt, Brita, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1975 okt 1
UtgivningsortLund
Förlag
  • C.W.K. Gleerup
Tryckta ISBN9140040593
StatusPublished - 1975
PublikationskategoriForskning
Externt publiceradJa