Gene transfer by interspecific hybridization in bryophytes

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Evolutionär betydelse av hybridisering hos mossor

    Nils Cronberg, Weerachon Sawangproh, Anna Malin Linde, Ulf Lagercrantz & Lars Hedenäs

    Projekt: Forskning