Genom lagen blir vi alla lika/olika

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I Louis Althussers klassiska text "Ideologi och ideologiska statsapparater" är det lagens direkta tilltal som får exemplifiera begreppet interpellation. Genom lagen (och dess representanter i vardagen) görs vi inte bara lika, till medborgare. Vi interpelleras även till en mängd andra, särskiljande identiteter. För att kunna åtnjuta lagens skydd måste våra konkreta livsöden kodas om till abstrakta subjektskategorier. Effekten blir att vi samtidigt produceras som dessa subjekt. Våra identiteter formas av lagens tilltal.
Utifrån den samtida amerikanska samhällsteoretikern
Wendy Brown diskuteras i relation till Althusser hur lagen producerar sina subjekt. I fokus står lagfästa rättigheter
som syftar till att upphäva kvinnors underordning. Även om
rättigheterna skyddar så sker detta på bekostnad av lydnad, eftersom man måste besvara lagens anrop och låta sig formas av ordningen. Samtidigt innebär rättigheterna i sig
själva en underordning, eftersom de formar subjekten och hämmar deras potential att bli något annat, att överskrida
den nuvarande ordningens subjektskategorier. Går detta dilemma att undkomma? Eller är vi för alltid fångade i valet mellan att avstå skydd för att undgå subjektivering och att låta oss beskyddas av staten genom underordning?

Detaljer

Författare
Externa organisationer
  • External Organization - Unknown
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)28-37
TidskriftFronesis
Utgåva nummer14-15
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej
Externt publiceradJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data