Genom lagen blir vi alla lika/olika

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{ae49f93b0c984a7eb8f5dadd75121d6e,
title = "Genom lagen blir vi alla lika/olika",
abstract = "I Louis Althussers klassiska text {"}Ideologi och ideologiska statsapparater{"} {\"a}r det lagens direkta tilltal som f{\aa}r exemplifiera begreppet interpellation. Genom lagen (och dess representanter i vardagen) g{\"o}rs vi inte bara lika, till medborgare. Vi interpelleras {\"a}ven till en m{\"a}ngd andra, s{\"a}rskiljande identiteter. F{\"o}r att kunna {\aa}tnjuta lagens skydd m{\aa}ste v{\aa}ra konkreta livs{\"o}den kodas om till abstrakta subjektskategorier. Effekten blir att vi samtidigt produceras som dessa subjekt. V{\aa}ra identiteter formas av lagens tilltal. Utifr{\aa}n den samtida amerikanska samh{\"a}llsteoretikern Wendy Brown diskuteras i relation till Althusser hur lagen producerar sina subjekt. I fokus st{\aa}r lagf{\"a}sta r{\"a}ttigheter som syftar till att upph{\"a}va kvinnors underordning. {\"A}ven om r{\"a}ttigheterna skyddar s{\aa} sker detta p{\aa} bekostnad av lydnad, eftersom man m{\aa}ste besvara lagens anrop och l{\aa}ta sig formas av ordningen. Samtidigt inneb{\"a}r r{\"a}ttigheterna i sig sj{\"a}lva en underordning, eftersom de formar subjekten och h{\"a}mmar deras potential att bli n{\aa}got annat, att {\"o}verskrida den nuvarande ordningens subjektskategorier. G{\aa}r detta dilemma att undkomma? Eller {\"a}r vi f{\"o}r alltid f{\aa}ngade i valet mellan att avst{\aa} skydd f{\"o}r att undg{\aa} subjektivering och att l{\aa}ta oss beskyddas av staten genom underordning?",
keywords = "statskunskap, Althusser, interpellation, Hobbes, v{\"a}nstern, liberalism, moralism, politisk filosofi, samh{\"a}llsvetenskap, politik, r{\"a}ttsvetenskap, sociologi, sociologiska institutionen",
author = "Leila Br{\"a}nnstr{\"o}m and Magnus Wennerhag",
year = "2004",
language = "svenska",
pages = "28--37",
journal = "Fronesis",
issn = "1404-2614",
publisher = "Tidsf{\"o}reningen Fronesis",
number = "14-15",

}