Global demokrati i rörelse

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Abstract

Det finns ett myller av sammanflätade tilldragelser som man skulle kunna ta fasta på för att förstå uppkomsten av den globala rättviserörelsen. Det är fråga om ett myller som i och med demonstrationerna i Seattle, Prag, Göteborg, Genua och den globala fredsdemonstrationen den 15 februari 2003, de sociala världsforumen i Porto Alegre och Mumbai och ett otal andra aktiviteter inte går att förstå som enstaka händelser utan som delar av en större helhet. Vår avsikt är här att lyfta en rad av de frågor som tillhör friktionspunkterna inom den globala rättviserörelsen. Är de
sociala forumen pluralistiska och demokratiska torg för de befintliga rörelserna, eller embryot till en rörelse med ett enhetligt program? Vilken roll har fackföreningsrörelserna och partierna i processen? Går det att tala om ett centralt politiskt subjekt inom denna heterogena rörelse? Vilka är det egentligen som är aktiva inom rörelsen, och vilka är deras bevekelsegrunder för att engagera sig?

Detaljer

Författare
  • Toivo Jokkala
  • Camilla A Lundberg
  • Magnus Wennerhag
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor6-14
Nummer16-17
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningFronesis
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data