Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Studien behandlar den förnyade diskussionen kring gudsbegreppet inom delar av den postmoderna filosofin. I den första delen av avhandlingen belyses den idéhistoriska utveckling som lett fram till att gudsfrågan på nytt aktualiserats inom vissa grenar av den västerländska filosofin. Därefter diskuteras två exempel på hur gudsbegreppet formulerats inom ramen för ett postmodernt filosofiskt tänkande. Slutligen analyseras detta filosofiska gudsbegrepp utifrån några samtida teologiska perspektiv.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Jeanrond, Werner G., handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 dec 14
Förlag
  • Glänta produktion
Tryckta ISBN91-97-4575-2-3
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning