Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{bf6abd8e77c6490a830d6a795a86dcde,
title = "Gudstj{\"a}nstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstj{\"a}nstgemenskapens identitet och st{\"a}llning i Svenska kyrkan",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Varje vecka firar ett stort antal m{\"a}nniskor gudstj{\"a}nst i Svenska kyrkan. Vid varje enskild gudstj{\"a}nst bildas en sorts gemenskap. Men vad {\"a}r egentligen en gudstj{\"a}nstgemenskap, hur kan den f{\"o}rst{\aa}s sociologiskt och teologiskt, vilken st{\"a}llning har den i Svenska kyrkan och vilken st{\"a}llning borde den ha? Gudstj{\"a}nstgemenskaper i Svenska kyrkan i dag kan beskrivas som {\"o}ppna, isolerade intressegemenskaper utan formell st{\"a}llning. Utifr{\aa}n konstaterandet att det moderna samh{\"a}llet pr{\"a}glas av b{\aa}de individualisering och behov av gemenskap argumenterar jag f{\"o}r {\"o}ppenhet och varaktighet som viktiga k{\"a}nnetecken f{\"o}r gudstj{\"a}nstgemenskaper i samtiden. Jag konstruerar ocks{\aa} fyra teoretiska grundformer f{\"o}r gudstj{\"a}nstgemenskap: tillf{\"a}llig, ledig, stabil och sluten. D{\"a}refter studerar jag gudstj{\"a}nstgemenskapens st{\"a}llning i svensk kyrkouppfattning under 1900-talet och det begynnande 2000-talet. Analysen visar att svensk kyrkodebatt kontinuerligt och i {\"o}kande grad lider av att f{\"o}reteelsen gudstj{\"a}nstgemenskap inte differentieras. I st{\"a}llet har gudstj{\"a}nstgemenskap f{\"o}rutsatts vara sluten gemenskap, vilket har skapat ett motst{\aa}nd mot att synligg{\"o}ra gemenskapsaspekten i den teoretiska kyrkouppfattningen. Med denna slutsats g{\aa}r avhandlingen in i en mer konstruktiv fas. I kritisk dialog med svensk kyrkouppfattning formulerar jag sex k{\"a}rnv{\"a}rden och visar m{\"o}jligheten att med hj{\"a}lp av dessa, samt i dialog med utvalda icke-svenska teologer, konstruera en kyrkouppfattning med gudstj{\"a}nstgemenskapen som nav. Till sist visar jag p{\aa} n{\aa}gra t{\"a}nkbara konsekvenser av diskussionen, som skulle inneb{\"a}ra att gudstj{\"a}nstgemenskapen fick en tydligare identitet och st{\"a}llning i Svenska kyrkan.",
keywords = "Worship community, ecclesiological concretion, ecclesiologial balance (contextually sensitive, historically rooted and confessionally widened), corporate person, ideal types, ecclesiological subject (hidden, visible and structuring), ecclesiological core values and ecclesiological basic qualities.",
author = "Fredrik Mod{\'e}us",
note = "Defence details Date: 2015-05-13 Time: 13:15 Place: Sal C116, LUX, Helgonav{\"a}gen 3, Lund External reviewer(s) Name: Vikstr{\"o}m, Bj{\"o}rn Title: biskop Affiliation: Borg{\aa} stift --- The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)",
year = "2015",
language = "svenska",
isbn = "978-91-526-3457-8",
series = "Forskning f{\"o}r kyrkan",
publisher = "Verbum",
school = "Tros- och livs{\aa}sk{\aa}dningsvetenskap",

}