Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik–mellan tradition och ändrade styrdokument: Laboratory work in upper secondary physics teaching–between tradition and curriculum reform

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Laborationer har lång tradition i fysikundervisningen och det finns många klassiska skolexperiment. Samtidigt påverkas laborationsundervisningen av reformer och teknikutveckling. I denna studie fick lärare på tre gymnasieskolor diskutera sin laborationsundervisning. Analysen baseras på händelselogik, där handling ses som intentionell och styrs av determinanterna: målsättning, förmåga, plikt och möjligheter. Studien ger insikt i hur olika faktorer påverkar lärares laborationsundervisning, och hur klassiska laborationer i fysikundervisningen både kan ha en given plats och utmanas av nya förutsättningar. Resultaten antyder att praxis och tradition är starkare påverkansfaktorer än styrdokument i lärares utformning av laborationsundervisningen, vilket delvis kan relateras till en avsaknad av fortbildning.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap
  • Annan fysik
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1-21
Antal sidor21
TidskriftLUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education
Volym6
Utgivningsnummer1
StatusPublished - 2018 feb 8
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa