Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik–mellan tradition och ändrade styrdokument: Laboratory work in upper secondary physics teaching–between tradition and curriculum reform

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{7f5d084044374d339a4260cfab5856bd,
title = "Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik–mellan tradition och {\"a}ndrade styrdokument: Laboratory work in upper secondary physics teaching–between tradition and curriculum reform",
abstract = "Laborationer har l{\aa}ng tradition i fysikundervisningen och det finns m{\aa}nga klassiska skolexperiment. Samtidigt p{\aa}verkas laborationsundervisningen av reformer och teknikutveckling. I denna studie fick l{\"a}rare p{\aa} tre gymnasieskolor diskutera sin laborationsundervisning. Analysen baseras p{\aa} h{\"a}ndelselogik, d{\"a}r handling ses som intentionell och styrs av determinanterna: m{\aa}ls{\"a}ttning, f{\"o}rm{\aa}ga, plikt och m{\"o}jligheter. Studien ger insikt i hur olika faktorer p{\aa}verkar l{\"a}rares laborationsundervisning, och hur klassiska laborationer i fysikundervisningen b{\aa}de kan ha en given plats och utmanas av nya f{\"o}ruts{\"a}ttningar. Resultaten antyder att praxis och tradition {\"a}r starkare p{\aa}verkansfaktorer {\"a}n styrdokument i l{\"a}rares utformning av laborationsundervisningen, vilket delvis kan relateras till en avsaknad av fortbildning.",
author = "Holmstr{\"o}m, {Simon Johan Erland} and Urban Eriksson and Nina Reistad and Ann-Marie Pendrill",
year = "2018",
month = "2",
day = "8",
doi = "10.31129/LUMAT.6.1.220",
language = "svenska",
volume = "6",
pages = "1--21",
journal = "LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education",
number = "1",

}