Health-care quality and information failure: Evidence from Nigeria

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Essays on Health in Developing Countries

    Anna Welander Tärneberg, 2018 maj 9, Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 138 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)