Hematopoietic stem cell ageing is uncoupled from p16(INK4A)-mediated senescence.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2011
  2. Molecular Mechanisms in Hematopoietic Stem Cell Aging

    Norddahl, G., 2011, Section for Immunology, Lund University. 136 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)