Higher Order Calculations for Low Energy Precision Physics

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Denna sammanläggningsavhandling berör beräkningar som behövs för precisionsfysik vid låga energier inom Standardmodellen, särskilt högre ordningars korrektioner. I avhandlingens två första artiklar introduceras beräkningar på ordning p8 i kiral störningsräkning, vilket är en effektiv fältteori för QCD vid låga energier. De sista två artiklarna handlar om myonens anomala magnetiska moment och de hadronbidrag som står för den största delen av osäkerheten i den teoretiska förutsägelsen av nämnda magnetiska moment.

Artikel I: Här beräknas pionens massa och sönderfallskonstant på ordning p8 i kiral störningsräkning. En mindre numerisk studie visar att dessa överensstämmer väl med lägre ordningars beräkningar för fysikaliska kvarkmassor.

Artikel II: I denna artikel härleds Lagrangefunktionen för mesoner på ordning p8 i kiral störningsräkning. Detta görs för två, tre samt ett godtyckligt antal kvarksmaker. Detta görs genom att explicit konstruera alla av symmetrin tillåtna operatorer samt generera alla möjliga relationer mellan dessa. Från detta system av relationer tas därefter en minimal bas fram.

Artikel III: Här undersöks de korrektioner från ändlig-volymapproximationen inom gitterstudier som uppkommer när elektromagnetiska effekter inkluderas till vakuumpolarisationens hadronbidrag. Detta är viktigt för att minska det teoretiska felet på myonens anomala magnetiska moment. Vi visar att ändlig-volymkorrektionerna är mindre än förväntade, och i princip inte behöver korrigeras för givet nuvarande eftersökta precision.

Artikel IV: I denna artikel härleder vi modelloberoende begränsningar för lågenergimodeller av en viss typ av hadronbidrag till myonens magnetiska moment, detta från störningsmässig QCD. Detta görs genom att introducera en operatorproduktexpansion i ett externt elektromagnetiskt fält, vars första term är en kvarkloop och nästa innehåller ett kondensat relaterat till magnetiska egenskaper hos QCD-vakuumet. Detta senare bidrag visas vara undertryckt med nästan en faktor tusen, och är därför försumbart.

Detaljer

Författare
  • Nils Hermansson Truedsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Subatomär fysik

Nyckelord

  • Effektiv fältteori, Kiral störningsräkning, Myonens anomala magnetiska moment, Gitter-gaugeteori, Ändlig-volymkorrektioner
Bidragets titel på inmatningsspråkHögre ordningars beräkningar för precisionsfysik vid låga energier
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 sep 20
Förlag
  • Lund University, Faculty of Science
Tryckta ISBN978-91-7895-213-7
Elektroniska ISBN978-91-7895-214-4
StatusPublished - 2019
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Johan Bijnens, James Harrison, Nils Hermansson Truedsson, Tadeusz Janowski, Andreas Juettner & Antonin Portelli, 2019, I : Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 100, 1, 014508.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils Hermansson Truedsson, Johan Bijnens & Antonio Rodríguez Sánchez, 2019, (Submitted) I : Physics Letters B.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Bijnens, Nils Hermansson-Truedsson & Si Wang, 2019, I : Journal of High Energy Physics. 2019, 1, 102.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)