Historia i magasin: en studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Marianne Sjöland
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-86973-00-1
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data