Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Fredrik Alvén
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Per Eliasson, handledare
  • Holmberg, Lena, handledare, Extern person
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-978899-4-0
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data