Home as a signification of independence and autonomy: Experiences among very old Swedish people.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter