Humanistisk kunskap och kompetens: En rapport om alumners nytta av studier i humaniora och teologi

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Rapporten Humanistisk kunskap och kompetens presenterar och analyserar resultaten från en omfattande alumnundersökning riktad till Lunds universitets humaniora- och teologistudenter genomförd 2019. Undersökningen hade ett särskilt fokus på arbetsmarknad och arbetslivskoppling, men ställde även bredare frågor om humanistiska kompetenser och identitet.
I rapportens första del redovisas vad alumnerna uppfattar som värdet med studier i humaniora och teologi samt vilka erfarenheter de har av studiernas relevans och gångbarhet på arbetsmarknaden. Den andra delen syftar till att placera analysen av enkät- och intervjusvar i en större kontext om humanioras roll i samhället. Undersökningen bekräftar att humanistiska studier tillhandahåller nytta såväl i som utanför arbetslivet och är lönsamma för individ och samhälle. Resultaten kan därmed tolkas i linje med en mer positiv syn på humanioras samhällsrelevans som gjort sig gällande under det senaste decenniet.

Detaljer

Författare
  • Isak Hammar
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Humaniora
  • Utbildningsvetenskap
Originalspråksvenska
FörlagHumanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet
Antal sidor79
ISBN (elektroniskt)978-91-89213-80-7
ISBN (tryckt)978-91-89213-79-1
StatusPublished - 2021 apr 30
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Isak Hammar, Johannes Persson & Ann-Kristin Wallengren, 2021 jun 7, Svenska Dagbladet, s. 6 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (1)