Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ...

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Hypens grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt, praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ...

Detta är titeln på min avhandling, som snarare fokuserar på en speciell ”hype” än att den tar upp informationssamhället som sådant. I detta fall, hypen avseende en ny slags teknologi - digital informationsteknologi - som i stor skala introducerades i vårt samhälle åren innan och omkring millennieskiftet. Min avhandling skulle sålunda kunna behandla andra likartade tillstånd som även de skulle kunna klassificeras som ”hyper” i ett samhälle - under perioder av ”övermått”. Jag bedömer dock, att det som vanligtvis benämns ”IT i informationssamhället” är ett mycket gångbart exempel i vår egen samtid.

Kapitel 2 - Myten - tar upp IT och teknologi, och hur det manifesterades i vårt samhälle på mässor, utställningar, på föreläsningar och olika konferenser fokuserade på IT år 1999 och 2000.

Kapitel 3 - Brukarna - tar upp och avhandlar sju så kallade ”IT-brukare”, deras återberättande, baserat på erfarenheter av IT - i skilda sammanhang, i arbetslivet.

Kapitel 4 - Teoretikerna - penetrerar synsättet hos nio vetenskapsmän deras olika analyser fokuserade på ”teknologi och IT i samhället”.

Kapitel 5 - Hypens Grammatik ... - Konklusionerna i ovanstående analyser ställs relation till ”IT-brukarnas” motsvarigheter dvs egna konklusioner. Jag presenterar i detta kapitel även teoretiska tankegångar i avsikt att illustrera några av hypens bärande karaktärsdrag och funktioner i samhället.

Avhandlingen åskådliggör hur ett socialantropologiskt närmande kan användas för att penetrera fenomenet ”teknologi och IT” som en kraft av inflytande i samhället. En väl utvecklad summering på engelska - baserad på det avslutande kapitlet - är avsedd att lyfta fram ”kärnpunkterna” i avhandlingen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialantropologi

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 dec 13
Förlag
  • Demos
Tryckta ISBN91-631-6053-6
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning