I vilken utsträckning kan elcyklar (och elmopeder) ersätta dagens biltrafik?

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Gruppen om använder elcykel är enligt datamaterialet främst män med tillgång till bil. Innehavet är ganska jämnt fördelat över 35 år. Elcyklisterna är teknikintresserade samtidigt verkar miljöintresset vara ett drivande motiv till varför elcykel införskaffades. Minskad restid verkar ha en viss betydelse speciellt för den yngre åldersgruppen. Majoriteten av de svarande instämmer i påståendet att elcykeln medför mindre fysisk ansträngning speciellt för den äldsta åldersgruppen. Resultatet visar på att främst bilresor har ersatts med elcykel. Å andra sidan vet vi inte hur representativa de personer är som vi fångat i enkätstudien vilket i sin tur kan leda till att vi överskattar eller underskattar effekterna vad gäller ersättning av bilresor och användning av elcykeln.
Baserat på antagande om utveckling av elcykelanvändande till 2030 har en potential beräkning gjorts. Beräkningen visar på att det finns stora energivinster att göra. Vi har vidare gjort en potentialberäkning för användande av elcykel för tjänsteresor i kommunalverksamhet. Beräkningen visar på att det finns relativt stor potental att spara energi genom att ersätta bilresor med elcykel.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Transportteknik och logistik

Nyckelord

  • elcyklar, energieffektivisering
Originalspråksvenska
FörlagLTH, Lund University
Antal sidor56
Volym288
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnBulletin 288 - Lunds Universitet Institutionen för Teknik och samhälle
Volym288
ISSN (tryckt)1653-1930

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data